Tevékenységek

Fő tevékenységeink:

– vállalatirányítási rendszerekkel (ISO rendszerek kiépítésével) felkészítésével kapcsolatos tanácsadás.

– szennyvíztisztitás technológiai megvalósítása, biológiai szennyvíztisztító berendezések, szennyvíztisztító telepek telepítése és üzemeltetése, szennyvíz-technológiai munkák kivitelezése.

– Jung Pumpen szivattyúk és épületgépészeti berendezések, rendszerek forgalmazása, telepítése és szervizelése.

– PVC kutak, vákuumkutak, talajvízszint süllyesztő rendszerek, PVC cső és –idom forgalmazása, telepítése, üzemeltetése.

– mérnöki, szervezetfejlesztési, folyamatfejlesztési tanácsadás.

– környezetvédelmi szakértői feladatok.

– akkreditációra történő felkészítés.

– üzemi gyártásellenőrzési rendszerek kiépítése, felkészítése tanúsításra, CE-jelölés bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtésére.

Kiváló felkészültséggel és széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársaink segítségével minden feladatra optimális megoldást találunk.

Néhány szabvány – a teljesség igénye nélkül – és azokhoz kapcsolódó rendszerek, amelyek kiépítése, bevezetése és tanúsíttatása során partnereink igénybe vették szolgáltatásainkat:

ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

ISO 27001, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– Élelmiszer-biztonság irányítási rendszer követelmények és szabványok (HACCP, BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása,

ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása,

MSZ EN ISO/IEC 17020: 2005 (Ellenőrző szervezetek felkészültségének általános követelményei) szerinti ellenőrzési rendszerek bevezetése és ellenőrző szervezet felkészítése akkreditálásra,

MSZ EN 45011:1999, ISO/IEC 17065 (Terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó követelmények) szerinti rendszer bevezetése és terméktanúsító szervezet felkészítése akkreditálásra,

rendszertanúsító szervezet MSZ EN ISO/IEC 17021: 2011 szabványnak, az MSZ EN ISO/IEC TS 17021-2: 2013 és az MSZ ISO/IEC TS 17021-3: 2014 műszaki előírásnak megfelelő rendszer kiépítése, bevezetése, rendszertanúsító szervezet felkészítése akkreditálásra,

ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása, telephely biztonság,

EN 50001 Energiairányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

ISO 3834-2 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. Teljes körű minőségirányítási követelmények, hegesztőüzem felkészítése tanúsításra,

EN 1090 -1, -2, -3 Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése. Gyártóüzem, hegesztőüzem üzemi gyártásellenőrzési rendszer (ÜGYE, FPC, WPK) bevezetése és tanúsíttatása,

CPR (CPD), 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerinti építési termékek forgalomba hozatala, üzemi gyártásellenőrzési rendszer bevezetése és üzem (betonüzem, aszfaltkeverő üzem, kőbánya, kavicsbánya, építőanyag gyártó) tanúsíttatása (ÜGYE, FPC, WPK), terméktanúsítás felkészítés, termék CE jelölés,

– Hulladéktörvény szerinti hulladékstátusz megszüntetése, termékesítés technológia szabályozás, engedélyeztetés, folyamataudit,

Vasúti termékek, átjárhatóság, a 1299/2014/EU rendelet, az Európai Unió vasúti rendszerének infrastruktúra alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások alapján, az Infrastruktúra alrendszeren belüli, minősítendő rendszerelemek CH modul szerinti minősítése, kapcsolódó gyártásirányítási rendszerek bevezetése és tanúsíttatása,

MEES 1.0 Magyar Egészségügyi Ellátási Standard szerinti rendszer háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás irányítási rendszerének bevezetése,

– speciális feladatok, folyamatfelmérés, folyamatoptimalizálás, szervezetfejlesztés, funkcióanalízis, projekt-módszertan, szabályozások kidolgozása és bevezetése, felkészítés vevői auditokra, beszállítói audit támogatása, EBK audit,

BIR Biztonság irányítási rendszer, SEVESO III, felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem felkészítése.