Az akkreditáció (más néven akkreditálás) annak a hivatalos elismerése, hogy valamely szervezet vagy intézmény alkalmas bizonyos tevékenységek (vizsgálat, kalibrálás, mintavétel, tanúsítás, ellenőrzés) meghatározott követelményeknek megfelelő elvégzésére.
Az akkreditálást csak egy független, a nemzetközi normák szerint államilag feljogosított minősítő hatóság - a nemzeti akkreditáló szervezet, Magyarországon a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) - végezheti.
Az akkreditálás önkéntes és nyitott minden szervezet, illetve természetes személy számára amely/aki tevékenységét pártatlanul és szakszerűen végzi, továbbá eleget tesz a felkészültségre vonatkozó követelményeknek.
Az akkreditálás alapját a NAH-ra és az akkreditálandó szervezetekre vonatkozóan az MSZ EN ISO/IEC 17000 szabványsorozatok, a nemzetközi és európai akkreditáló szervezetek út-mutatói, valamint a NAH által kiadott szakma-specifikus követelmények alkotják.
A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról a 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet, az Akkreditálási Tanácsról a 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat rendelkezik. A NAH eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat a 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet állapítja meg.
Az akkreditálás hatósági eljárás, mely nem csak az akkreditálandó szervezet műszaki felkészültségét kívánja meg, hanem egy akkreditálható (adott akkreditálási szabványnak megfelelő) irányítási rendszer bevezetését és működtetését is.
Társaságunk vállalja az akkreditálandó szervezet adott követelményrendszer szerinti felkészítését, az irányítási rendszer kiépítését, bevezetésének tanácsadói és operatív támogatását, illetve hozzásegíti partnereit a sikeres akkreditációhoz.
Partnereinket az alábbi területeken juttattuk sikerrel akkreditációhoz:
 - ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása,
- MSZ EN ISO/IEC 17020: 2005 (Ellenőrző szervezetek felkészültségének általános követelményei) szerinti ellenőrzési rendszerek bevezetése és ellenőrző szervezet felkészítése akkreditálásra,
- MSZ EN 45011:1999, ISO/IEC 17065 (Terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó követelmények) szerinti rendszer bevezetése és terméktanúsító szervezet felkészítése akkreditálásra,
- rendszertanúsító szervezet MSZ EN ISO/IEC 17021: 2011 szabványnak, az MSZ EN ISO/IEC TS 17021-2: 2013 és az MSZ ISO/IEC TS 17021-3: 2014 műszaki előírásnak megfelelő rendszer kiépítése, bevezetése, rendszertanúsító szervezet felkészítése akkreditálásra,
 
Az akkreditációra való felkészülés időigényes és felelősségteljes munkát kíván meg a szervezetektől, melyben komoly tapasztalattal rendelkező szakembereink készséggel állnak partnereink rendelkezésére.